برچسب: دیوار پلکانی

حفاظ دیوار پلکانی |حفاظ شاخ گوزنی | حفاظ ساختمان | حفاظ روی دیوار

۱۶

بهمن۱۳۹۷

حفاظ دیوار پلکانی

۰    
 حفاظ دیوار پلکانی    حفاظ دیوار پلکانی :  حفاظ های روی دیوار همیشه با یک چالش خاص رو به رو بوده‌اند و آن‌هم شیب دیوار و یا دیوار های همراه با شکستگی  می باشد. این دیوار ها همیشه باید به گونه‌ای خاص با حفاظ های روی دیوار پوشش داده شوند ... ادامه مطلب